Thơ chế vui dành cho FA

Thơ chế vui hài hước dành cho dân FA lâu năm sẽ mang lại cho bạn giây phút thư giản thoải mái nhất

thơ chế fa hay

Con gái ngày nay chán wá hà

Giàu thì dô được, nghèo thì xa

ăn nói dô duyên, thui thầy chạy

ở nhà làm biến mẹ cha la

Ra ngoài ăn diện giống con ma

Màu đỏ màu đen phát ớn à

Bếp núc hổng lo, lo mua sắm

Shopping thì giỏi, giỏi bán nhà

Mai mốt có chồng chồng sẽ chửi

đồ con gái gì mà wá lười

Chẳng biết làm gì chỉ biết ăn

ăn rùi ra chợ giả đười ươi

Con gái thơì nay thiệt đáng cười

Không có bài nào khó

Chỉ sợ lười không học

Lịch sử và Văn học

Không làm được thì quay

Không có việc gì khó

Chỉ sợ tiền không nhjều

Đào núi và lấp biển

Không làm được thì thuê

Không có cuộc tình khó