Ảnh vui về ông già Noel đánh điện tử

Ảnh vui về ông già Noel trên đường đi làm nhiệm vụ tranh thủ thời gian, ông già Noel ghé qua quán điện tử làm ván LOL.

600-edd34bd2-33c1-4df4-a268-5b-9395-2704

Có cả ‘bà già’ Noel.

600-edd45234-9919-4e61-85c6-b7-7419-1611

Alo! Em ở đâu.

Chuy-ay-bao-lam-nhu-vay-no-moi-3962-7303

Nghe nói làm việc như vậy mới có năng suất cao.

Dam-bao-do-tuoi-ngon-9653-1419582850.jpg

Đảm bảo sự tươi ngon.

Iphone-6-plus-nhe-3324-1419582850.jpg

Đích thị là iPhone 6 Plus.

l-10210-4577-1419582850.jpg

Gậy đánh golf bá đạo.

Thu Trang